Dąbrowa Górnicza

Historię Dąbrowy Górniczej rozpoczynają wzmianki o niewielkiej, niespełna dwustuosobowej osadzie. Na przestrzeni wieków rozwijała się ona, wzbogacając się między innymi o szkołę publiczną, kościół, czy aptekę. Kolejne wieki okazały się jednakże dla miasta burzliwe – trzeci rozbiór naszego kraju wymusił przypisanie go wraz z terenami przyległymi Prusom. Zaryzykować można stwierdzenie, iż okres władztwa niemieckiego był wysoce owocny dla Dąbrowy Górniczej, jako że to właśnie wtedy, dzięki licznym pracom wykopaliskowym, odkryto bogate złoża węgla kamiennego, do których eksploatacji przystąpiono niemalże niezwłocznie. Pierwsza kopalnia zbudowana została już w 1796 roku na wniosek hrabiego Redena. W przeciągu kilku lat zgromadziła ona wokół siebie liczne grono przyjezdnych pracowników, którzy założyli swoistą kolonię robotniczą. Początek wieku XIX to włączenie miasta do Królestwa Polskiego i jej dalszy rozwój pod rodzimymi rządami. Zorientowane były one przede wszystkim na intensyfikację wydobycia węgla poprzez budowę kolejnych kopalń oraz polepszenie jakości życia mieszkańców dzięki modernizacji i rozbudowie szkół, szpitali i instytucji użyteczności publicznej.


Oferujemy:


Nadzór Archeologiczny realizowany na terenie Dąbrowy Górniczej oraz okolic prowadzony przy inwestycjach w czasie prac budowlano – ziemnych. Wykonujemy również badania Archeologiczne na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Archeolog

w mieście Dąbrowa Górnicza

Kontakt

  Logo
 • Adres:

  ul. Pierchały 4a
  44-238 Czerwionka-Leszczyny.
 • Telefon:

  Telefon: 664 448 742
 • Email

  biuro@archeoplan.pl

Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski, najczęściej spotkać nas można w miejscowościach : Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory, Bielsko Biała, Cieszyn, Wrocław, Katowice.
Pracuję także w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego.